Att välja tekniskt program till gymnasiet

Valet till gymnasiet är ett av de stora och viktiga valen i livet, men likväl ett av de svåraste. Gymnasieutbildningen lägger grunden för framtida studier och yrkesval, samt utgör ofta ett första steg in i vuxenvärlden.

Har du sinne för matematik och är intresserad av ämnen som teknik, samhällsbyggnad och produktdesign, kan teknikprogrammet vara något för dig.

Det här lär du dig

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program med inriktning på teknik- och naturvetenskap. Programmet fokuserar på att lära ut hela produktionskedjan, från idé till design och utveckling, vidare till färdig produkt och distribution. Du varvar teoretiska studier med praktiska och får arbeta mycket i projektform, precis så som teknisk utveckling vanligen går till i verkliga livet. Utbildningen lägger stor vikt vid problemlösning, vilket stimulerar till kreativitet och nytänkande.

Väl rustad för framtiden

Efter studier på teknikprogrammet är du väl rustad för framtiden. Du har en gedigen kunskapsbas att stå på och således bred behörighet att söka in till högskola och universitet för vidare studier. Dessutom har du möjlighet att lägga till ett fjärde år och ta examen som gymnasieingenjör. Det ger dig stor möjlighet att börja arbeta direkt, men renderar också särskild behörighet till teknisk högskola.

Läs mer online om teknikprogrammet och andra spännande framtidsutbildningar.