När en digital förändring är ett måste i företaget

Organisationen måste börja ställa om sitt sätt att arbeta digitalt. Därför att framtiden visar på att arbetslivet kommer bli allt mer hybrid.

När pandemin slog till blev många företag på ett eller annat sätt påtvingade distansarbete. Resultatet blev att ny policy och teknik växte fram med en ökad lyhördhet och mänsklighet, sett till varje persons behov.

Man pratar om den fjärde industriella revolutionen, att leva platsoberoende med geografisk frihet och ett flexibelt arbetsliv.

En framtida arbetsplats för många företag kommer bli något som befinner sig i gränslandet mellan det fysiska och digitala. Vilket innebär en utveckling som går mot att både arbeta och socialisera sig digitalt och fysiskt.

Många vill idag förverkliga sig själva genom jobbet

Det handlar inte längre om att jobba för pengar enbart och vara tacksam för det man får.

Idag vill allt fler kombinera jobb och semester genom att antingen göra flera och korta resor. Eller flytta till en plats några veckor eller månader för att jobba med ny livsstil som inramning. Nu får chefer helt enkelt facilitera förändring istället för att styra med rak arm.

Vilket innebär att företag först och främst behöver förändra anställningsformen till en mer flexibel variant.