Digitala lösningar inom skolan

Såväl lärare, elever och vårdnadshavare är alla, på ett eller annat sätt, involverade i skolarbetet via olika digitala lärplattformar. Digitala lösningar som exempelvis ItsLearning är oftast smidiga, överskådliga och transparenta. De underlättar arbetet för såväl elever som lärare. Men för den sakens skull är de inte fullkomliga och saknar brister.

Vilka fördelar finns med de digitala lösningarna?

Genom en enkel notifiering till mobiltelefonen kan vårdnadshavare till exempel få en daglig rapport om elevens frånvaro. Lärarens lektionsplanering är alltid transparent i skolans lärportal och här kan läraren länka till andra sidor och resurser som är behjälpliga i undervisningen. Elever med särskilda behov av anpassningar har oerhörd hjälp av olika rättstavnings- och dikteringsprogram där mycket har hänt på kort tid. Pandemin visade också vilken oerhörd tillgång de digitala lösningarna var under distansundervisningen som skedde online. Hur många fick inte då ”gratis fortbildning” i hur man använde verktyg som Microsoft Teams, Zoom eller Google meet vid digitala möten, utvecklingssamtal och lektioner?

Behövs det nya digitala lösningar?

Precis som med all annan teknik kan de digitala lösningarna förbättras och effektiviseras. Digitalisering är numera inskriven i kursplanen och kräver därvidlag ständig utveckling. Ett företag som tagit fasta på att utveckla de digitala lösningarna ytterligare – samt frigöra mer tid för lärarna – är infomentor.se som i sin lärplattform involverar både grund- och gymnasieskola.